Rosenmetoden 

Rosenmetoden är en mjuk inkännande behandling, som bidrar till djup avspänning och medvetenhet om din kropp genom varsam beröring. Behandlingsformen har utvecklats av Marion Rosen som arbetade som sjukgymnast i över 50 år. Metoden utvecklades  från hennes egna upplevelser kring sambandet mellan muskler, andning och instängda känslor. 

Avspänningen kan ge dig tillgång till omedvetna känslor och minnen. Oftast är du omedveten om dina spända muskler, de är spända utan att utföra någor "arbete" och de begränsar vår andning, kan ge oss värk på olika ställen i kroppen och vi blir trötta . Vi kanske ödslar massor av energi på att "hålla ihop oss"  istället för att använda energin på ett bättre sätt. När du fått känna på hur det kan vara att andas djupt och på det sätt vi är menade att andas, så kan du få tillgång till så mycket mer hos dig själv. Du mår bättre och kan få möjlighet att lättare slappna av även när behandlingssessionen är avslutad.  

Rosenmetoden är Internationellt erkänd och finns i många länder. Usa, Australien, Danmark, Storbrittannien, Finland, Frankrike, Norge, Ryssland, Schweiz, Bosnien, Tyskland

Forskning visar att Rosenmetoden ger:
Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp, känslor och tankar
Stöd i ett personligt växande
Utökad kraft att genomföra livsstilsförändringar 


Läs mer om Rosenmetoden här: